Kullanım Koşulları

Hizmet kullanma şartları
Bireysel kullanıcılara yönelik sözleşme akdi ile güvence altına alınmış bir hizmet sunuyoruz. Kullanıcı, bu siteye erişim ile ilgili yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kullanıcı, sisteminde yapılan ve yapılabilecek olan tüm yazılımsal değişiklikleri kabul eder.

Hizmetler
Halihazır antlaşmaya göre kullanıcıya farklı hizmetler sunuyoruz. Hizmetlerimizi, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden değiştirme veya silme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sitede yapılabilecek bir değişiklik veya silme işlemi, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. Hizmetin sürekliliği, beraberinde sunulan diğer hizmetlerin bütünlüğü bağlamında garanti edilmez.

Kişisel Bilgiler
Kullanıcı verdiği bilgilerin eksiksiz, güncel, gerçek ve doğru olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı ileride değişmeleri halinde bilgilerini düzelteceğini kabul eder.

Kullanıcı Hesabı
Kullanıcı hesabı sadece bireysel kullanıma açıktır. Sadece hesabın sahibi erişime yetkilidir.

Hizmetlerin kullanımı
Kullanıcı, hizmetlerimizi ülkesinde yürürlükte olan yasalarca yasa dışı olarak belirlenen dosyaları indirmek için kullanmayacağını kabul eder. Sitedeki içeriklerin oluşturabileceği sonuçlardan site yönetimi sorumlu değildir. Her kullanıcı site içerisinde yaptığı işlemlerden(kayıt, indirilen dosyalar) kendisi sorumludur. Kullanıcı, dijital veriler ile ilgili yürürlükteki yasalara uyacağını kabul eder.

İhlaller
Kullanıcı, sunucu tabanlı saldırı gibi herhangi bir yöntemle hizmetlerimizi kesintiye uğratmayacağını kabul eder. Sitede yer verilen tüm içeriğin kısmen ya da tamamen site sahiplerinin rızası dışında kopyalanması/çoğaltılması yasaktır.

Hizmet Koşulları
Hizmet Koşulları, herhangi bir zamanda önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kullanıcı, tüm sayfalarımızın altında bulunan bağlantıdan istediği zaman bu koşullara ulaşabilir.

Hizmet Kalitesi
Sunduğumuz indirme hizmetinin çalışma garantisi bulunmamaktadır. Bizim teklifimiz 'elden gelenin en iyisi' temeline dayanır, yani size çalışan bir hizmet sunma gayreti içerisindeyiz; ancak bunun mümkün olmadığı bir durumda sağlayıcı, tazminat şartları çerçevesinde trafiği kesebilir ya da kısıtlayabilir.

Hizmete erişim
Kötüye kullanımdan kaynaklı hizmetimizin istikrarının bozulması durumuna karşın hizmetimize erişimi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sitemize bazı iletişim yollarından erişimi yasaklama hakkımızı saklı tutuyoruz.